Croeso i wefan Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd

Mae Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy law Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gweithredir mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwynedd.

Rheolir a chydlynir y Cynllun gan Sarah Trotman. Mae tair ymarferydd yn Cefnogi’r Cynllun hefyd sef Ann Hughes, Debra Eckley ac Alaw Thomas-Davies. Lleolir Debra ac Ann yng Nghanolfan y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog a Sarah ac Alaw yn Llys Castan, Parc Menai.

Mae’r pedair ohonom ar gael i gefnogi a chynghori athrawon ar sut i ddatblygu’r Cynllun mewn ysgolion yng Ngwynedd. Mae croeso i chi gysylltu drwy anfon E-bost neu alwad ffôn.


Login

Mae'r wefan hon yn wefan ddiogel, cysylltwch os ydych wedi anghofio eich cyfrinair.

lock

Logos

logos

 

Cysylltwch a Ni

Sarah Trotman
Ffôn: 07796937998
Ebost: Sarah.Trotman@wales.nhs.uk

Ann E. Hughes
Ffôn: 07811 445 236
Ebost: ann.hughes3@wales.nhs.uk

Debra Eckley
Ffôn: 07811445257
Ebost: debra.eckley@wales.nhs.uk

Alaw Thomas-Davies
Ffôn: 07557842738
Ebost: Alaw.Thomas-Davies@wales.nhs.uk

Bookmark and Share