Croeso i wefan Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd

Mae Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy law Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gweithredir mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwynedd.

Rheolir a chydlynir y Cynllun gan Sarah Trotman. Mae tair ymarferydd yn Cefnogi’r Cynllun hefyd sef Ann Hughes, Debra Eckley ac Alaw Thomas-Davies. Lleolir Debra ac Ann yng Nghanolfan y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog a Sarah ac Alaw yn Llys Castan, Parc Menai.

Mae’r pedair ohonom ar gael i gefnogi a chynghori athrawon ar sut i ddatblygu’r Cynllun mewn ysgolion yng Ngwynedd. Mae croeso i chi gysylltu drwy anfon E-bost neu alwad ffôn.


Login

Mae'r wefan hon yn wefan ddiogel, cysylltwch os ydych wedi anghofio eich cyfrinair.

lock